Informačný systém Súdny exekútor

Komplexný systém pre spracovanie exekučnej agendy

Najžiadanejší systém pre správu exekútorskej kancelárie používaný vo viac ako 200 exekútorskych úradoch na Slovensku a v Česku.

Informačný systém Súdny exekútor je koncipovaný pre maximálne uľahčenie práce exekútorských úradov, efektívne a hromadné vedenie exekúcie. Systém vie komunikovať s dátovými schránkami, realizovať elektronické podpisovanie a konverziu dokumentov. Vzhľadom k formovaniu a jednoduchému rozšíreniu je vhodný pre všetky veľkosti úradov. Systém má prehľadné a prakticky orientované užívateľské prostredie, ktoré umožňuje rýchlu, spoľahlivú a efektívnu prácu.

Funkcie Súdny exekútor

 • odosielanie a prijímanie elektronickej pošty (e-mail, dátová schránka) priamo z aplikácie a automatické zaraďovanie do spisov (doručenky)
 • možnosť zostaviť si vlastné prehľady/exporty vybraných hodnôt a automaticky ich po vygenerovaní odoslať cieľovému adresátovi
 • variabilné exporty, štatistiky a výstupy pre manažérske a finančné procesy
 • import/export bankových transakcií a prepojenie s účtovníckym programom
 • exporty do účtovníctva POHODA, OMEGA, Softip, FIBU, MRP, INSYPO
 • možnosť vytvárania individuálnych typov rozdelenia/rozúčtovania úhrad a následné automatické vyplácanie/platby
 • možnosť automatického vyplácania platieb podľa vlastných podmienok
 • modul pre zaručenú konverziu a podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) podľa zákonov č. 272/2016 Z.z., 305/2013 Z.z.
 • vlastná tvorba a správa vzorových dokumentov (šablóny)
 • skenovanie dokumentov priamo v aplikácii
 • spracovanie pošty pomocou čiarových kódov / Hybridná pošta
 • zasielanie SMS správ priamo z aplikácie
 • automatické úlohy, kontrola termínov – platieb, úkonov
 • audit činnosti pracovníkov
 • automatické lustrácie a workflow na spisoch
 • možnosť práce s agendou nielen v sídle úradu

STIAHNUŤ LETÁK

Strategické výhody systému SÚDNY EXEKÚTOR

Individuálne nastavenie systému podľa požiadaviek klienta

Automatizácia procesov na úrade a súčinností

Maximálne zabezpečenie dát a monitoring činností

Používateľské a administrátorské školenia