11. 1. 2021

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP)

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP).

Výhody nového napojenia cez API:

  • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane SP, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu
  • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie
  • Rýchlejšie odosielanie súčinnosti a stiahnutie odpovede (pri odoslaní zrýchlenie z 25 sek. na 3 sek.)
  • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto mohlo v minulosti dochádzať k väčšej chybovosti.