6. 6. 2022

Rozšírené možnosti lustrovania v ISSE-SK

Na základe Vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto  registroch Finančná správa, Notárske centrálne registre, Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Vážení zákazníci,

aj vy sa stávate spolutvorcami programu ISSE, pomáhate nám určovať smer, ktorým rozvíjať a zdokonaľovať program a jeho funkcie.

Na základe vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií (FINODLH), ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto TROCH registroch:

  • Finančná správa
  • Notárske centrálne registre
  • Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Finančná správa

Od 01.01.2022 Finančná správa zverejňuje zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Z uvedeného vám pripravenou novou lustráciou ponúkame sťahovať zverejnené čísla účtov do ISSE. Následne môžete dať stiahnuté číslo účtu vložiť na kontakt, pričom pri účte bude poznámka o tom, že účet bol importovaný z finančnej správy.

Notárske centrálne registre

Vyhľadávanie sa realizuje na stránke www.notar.sk/notarske-centralne-registre v nasledujúcich registroch:

  • Notársky centrálny register záložných práv
  • Notársky centrálny register určených právnických osôb
  • Notársky centrálny register dražieb

Vyhľadávanie v registroch vám doplní veľké množstvo informácií o povinných. Mať prehľad o záložných právach, o jednotlivých dražbách vám pomôže pri lepšej vymožiteľnosti exekúcie.

Dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení

Pri výkone funkcie Súdneho exekútora potrebujete mať čo najväčší prehľad o majetku a záväzkoch povinný. Na toto Vám pomôžu aj lustrácie na www.dlznik.zoznam.sk, kde získate obraz o dlhoch povinných na sociálnom a zdravotnom poistení. Systém vám podľa mena vyhľadá dlžníka, kde bude uvedená výška aj druh poisťovne, kde je vedený dlh na poistnom.

Preto ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na logis@aura.sk.