29. 6. 2022

Súčinnosti na Katastrálny úrad cez API

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT) cez API.

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT).

Výhody nového napojenia cez API:

  • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane KAT, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu.
  • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie.
  • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu ESKN a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto pri ňom dochádza k väčšej chybovosti.