Automatické podpisovanie vytváraných dokumentov

19. 1. 2023

Automatické podpisovanie vytváraných dokumentov

IS súdny exekútor (ISSE) umožňuje automatické podpisovanie vytváraných dokumentov prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu.

V menu Administrácia > Konfigurácia > Dokument stačí nastaviť voľbu „Podpísať PDF obsah“ na „Áno“.

Od tejto chvíle budú vytvárané dokumenty podpisované priebežne (automaticky).

I naďalej je možné využiť sekciu Elektronickej podateľne > Nepodpísané dokumenty, samozrejme, už podpísané dokumenty sa v tejto časti nezobrazia.

Podobne, ako v prípade podpisovania dokumentov cez Elektronickú podateľňu a Nepodpísané dokumenty, tak aj v prípade priebežného podpisovania je možné využívať jeden počítač na podpisovanie všetkých dokumentov. Program na podpisovanie ISSigner nemusí byť spustený priamo na Vašom počítači, stačí aby bol spustený na jednom. K podpísaniu dokumentov a jeho príloh dôjde vždy pri vytvorení dokumentu alebo jeho následnej úprave.

Podmienkou je, aby ste v menu Číselníky > Pošta > El.účty mali v účte ISSEUPVS nastavenú položku IP adresa: na IP adresu počítača, v ktorom sa ISSigner spúšťa a aby bola IP adresa na danom počítači nastavená ako statická. Teda, aby tomuto počítaču nebola prideľovaná automaticky routrom na úrade.  Nastavenie statickej IP adresy na PC vykoná váš správca IT a následne ju môžete nastaviť do účtu ISSEUPVS – zadáva sa v tvare napr. 192.168.1.10.

ISSE_2

V prípade, že daný typ dokumentu nechcete podpisovať, je možné na šablóne dokumentu nastaviť príznak „Elektronický podpis“ na „bez podpisu“.