Súčinnosť na vodičské preukazy a automatické zisťovanie dátumu úmrtia

27. 10. 2023

Súčinnosť na vodičské preukazy a automatické zisťovanie dátumu úmrtia

Novinkou v programe IS súdny exekútor (ISSE) je vyhľadávanie a zablokovanie/odblokovanie vodičských preukazov a automatické zisťovanie dátumu úmrtia.

Súčinnosť Vodičské preukazy

Súčinnosť Vodičské preukazy nájdete v časti Nová súčinnosť. Postup vytvorenia je rovnaký ako pri iných typoch súčinností.
Označíte povinných, pre ktorých sa majú vyhľadať vodičské preukazy a kliknete na tlačidlo Vyhľadať.

Do spisov do záložky Súčinnosti sa zaeviduje nový záznam – Súčinnosť MV DI.
V detaile súčinnosti budú zobrazené údaje o povinnom, výsledku vyhľadania, nastavený predvolený
Typ blokácie:donucovacie opatrenia a v spodnej časti v záložke Subjekty bude zoznam vodičských
preukazov povinného.
Zoznam vykonaných súčinností si môžete zobraziť (vyhľadať) aj cez Prehľad súčinností – IRIS
a záložku Vodičské preukazy.

Blokovanie/Odblokovanie vodičského preukazu vykonáte cez funkcie, ktoré sú dostupné v detaile
súčinnosti Súčinnosť MV DI v záložke Subjekty.

Automatické zisťovanie dátumu úmrtia

IS súdny exekútor (ISSE) umožňuje automatické zisťovanie dátumov úmrtia povinného na portáli
Emortes Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Podmienkou je zaregistrovať sa na uvedenom portáli a prihlasovacie údaje, ktoré Vám budú
pridelené, zaevidovať do ISSE.

V konfigurácii programu je pripravená úloha, ktorá sa bude spúšťať vo Vami zadanom čase a pre
všetkých povinných v neukončených spisoch vyhľadá na Emortes dátum úmrtia.

Ak bude daný povinný v Emortes nájdený, tak program vytvorí ku každému neukončenému spisu
povinného notifikáciu o úmrtí a dátum úmrtia automaticky zapíše do kontaktu povinného.