Riešenie pre elektronické schránky

Riešenie pre elektronické schránky

Chcete využiť možnosť sťahovať poštu DO a Z dátovej schránky do programu ISSE na priamo? Jednoduchšie a RÝCHLEJŠIE podpisovať a odosielať zásielky z programu?

V tejto súvislosti vás chceme informovať o možnosti odosielania a prijímania správ DO a Z dátovej schránky priamo cez nás – AURA LOGIS s.r.o.

V momentálnom období máme zapojených viac ako 50 úradov, ktoré využívajú tuto službu a mnoho ďalších, ktorí čakajú na zapojenie.

Hlavné výhody nášho riešenia:

  • Z Dátovej schránky sťahujete poštu, ktorú následne program automaticky priraďuje k zásielkam a eviduje doručenky.
  • Zo stiahnutých dokumentov viete veľmi jednoducho vytvoriť spis a priradiť tam všetky dokumenty. Nemusíte poverenia sťahovať do PC a následne ručne zakladať spis.
  • Podpisovanie a odosielanie je omnoho rýchlejšie než v konkurenčných riešeniach.
  • Automatické podpisovanie už priamo pri vytvorení dokumentu.
  • So všetkými formálnymi náležitosťami vám pomôžeme. Vieme, čo všetko musíme urobiť, aby ste vedeli plynulo prejsť ku nám.
"Od nového roku sme prešli na využívanie služieb sťahovania a odosielania pošty cez AURU. Do vtedy sme používali konkurenčný produkt. Už samotný prechod bol bez problémov, AURA vybavila všetku potrebnú administratívu na využívanie ich služieb ( my sme len popodpisovali zmluvy ) 🙂 Odosielanie a podpisovanie pošty je cez AURU rýchlejšie. Do dnešného dňa sme nespozorovali, žiadny výpadok alebo chybu. Sťahovanie pošty je rýchle, okamžite ako príde pošta na slovensko.sk, „preklopí sa“ do priečinka AURA a následne sa takáto pošta bezprostredne natiahne do programu. Na celom systéme sťahovania a odosielania pošty sa mi páči to, že ak by nastal akýkoľvek problém, tak tento sa rieši len s AUROU, čo je efektívnejšie, lebo AURA rýchlo reaguje na požiadavky."
Gabriela V.
Exekútorský úrad v Skalici

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP)

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP)

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP).

Výhody nového napojenia cez API:

  • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane SP, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu
  • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie
  • Rýchlejšie odosielanie súčinnosti a stiahnutie odpovede (pri odoslaní zrýchlenie z 25 sek. na 3 sek.)
  • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto mohlo v minulosti dochádzať k väčšej chybovosti.