Súčinnosti na Katastrálny úrad cez API

29. 6. 2022

Súčinnosti na Katastrálny úrad cez API

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT) cez API.

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT).

Výhody nového napojenia cez API:

  • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane KAT, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu.
  • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie.
  • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu ESKN a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto pri ňom dochádza k väčšej chybovosti.

Rozšírené možnosti lustrovania v ISSE-SK

6. 6. 2022

Rozšírené možnosti lustrovania v ISSE-SK

Na základe Vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto  registroch Finančná správa, Notárske centrálne registre, Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Vážení zákazníci,

aj vy sa stávate spolutvorcami programu ISSE, pomáhate nám určovať smer, ktorým rozvíjať a zdokonaľovať program a jeho funkcie.

Na základe vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií (FINODLH), ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto TROCH registroch:

  • Finančná správa
  • Notárske centrálne registre
  • Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Finančná správa

Od 01.01.2022 Finančná správa zverejňuje zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Z uvedeného vám pripravenou novou lustráciou ponúkame sťahovať zverejnené čísla účtov do ISSE. Následne môžete dať stiahnuté číslo účtu vložiť na kontakt, pričom pri účte bude poznámka o tom, že účet bol importovaný z finančnej správy.

Notárske centrálne registre

Vyhľadávanie sa realizuje na stránke www.notar.sk/notarske-centralne-registre v nasledujúcich registroch:

  • Notársky centrálny register záložných práv
  • Notársky centrálny register určených právnických osôb
  • Notársky centrálny register dražieb

Vyhľadávanie v registroch vám doplní veľké množstvo informácií o povinných. Mať prehľad o záložných právach, o jednotlivých dražbách vám pomôže pri lepšej vymožiteľnosti exekúcie.

Dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení

Pri výkone funkcie Súdneho exekútora potrebujete mať čo najväčší prehľad o majetku a záväzkoch povinný. Na toto Vám pomôžu aj lustrácie na www.dlznik.zoznam.sk, kde získate obraz o dlhoch povinných na sociálnom a zdravotnom poistení. Systém vám podľa mena vyhľadá dlžníka, kde bude uvedená výška aj druh poisťovne, kde je vedený dlh na poistnom.

Preto ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na logis@aura.sk.