25 rokov AURA LOGIS

16. 5. 2022

25 rokov AURA LOGIS

AURA LOGIS s.r.o. si  tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia.

Za toto dlhé obdobie sa zmenilo naozaj veľa. Prešli sme dlhú cestu, za ktorú vďačíme mnohým veciam a okrem iného aj vám – našim zákazníkom.

Za toto obdobie sme sa stali lídrom vo svojom odbore a tento rok je pre nás ešte významnejší, lebo aj naša materská firma AURA oslavuje 35 rokov od svojho založenia. Spoločnosť s medzinárodným významom a so zákazníkmi vo viac ako 20 krajinách sveta.

Zvládli sme toto dynamické štvrťstoročie a tešíme sa na každú novú výzvu, ktorá nás spoločne čaká. Robíme všetko preto, aby sme aj naďalej vytvárali kvalitné systémy a poskytovali tie najlepšie možné služby pre vás – našich zákazníkov.

AURA LOGIS

Súčinnosť na vodičské preukazy a automatické zisťovanie dátumu úmrtia

27. 10. 2023

Súčinnosť na vodičské preukazy a automatické zisťovanie dátumu úmrtia

Novinkou v programe IS súdny exekútor (ISSE) je vyhľadávanie a zablokovanie/odblokovanie vodičských preukazov a automatické zisťovanie dátumu úmrtia.

Súčinnosť Vodičské preukazy

Súčinnosť Vodičské preukazy nájdete v časti Nová súčinnosť. Postup vytvorenia je rovnaký ako pri iných typoch súčinností.
Označíte povinných, pre ktorých sa majú vyhľadať vodičské preukazy a kliknete na tlačidlo Vyhľadať.

Do spisov do záložky Súčinnosti sa zaeviduje nový záznam – Súčinnosť MV DI.
V detaile súčinnosti budú zobrazené údaje o povinnom, výsledku vyhľadania, nastavený predvolený
Typ blokácie:donucovacie opatrenia a v spodnej časti v záložke Subjekty bude zoznam vodičských
preukazov povinného.
Zoznam vykonaných súčinností si môžete zobraziť (vyhľadať) aj cez Prehľad súčinností – IRIS
a záložku Vodičské preukazy.

Blokovanie/Odblokovanie vodičského preukazu vykonáte cez funkcie, ktoré sú dostupné v detaile
súčinnosti Súčinnosť MV DI v záložke Subjekty.

Automatické zisťovanie dátumu úmrtia

IS súdny exekútor (ISSE) umožňuje automatické zisťovanie dátumov úmrtia povinného na portáli
Emortes Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Podmienkou je zaregistrovať sa na uvedenom portáli a prihlasovacie údaje, ktoré Vám budú
pridelené, zaevidovať do ISSE.

V konfigurácii programu je pripravená úloha, ktorá sa bude spúšťať vo Vami zadanom čase a pre
všetkých povinných v neukončených spisoch vyhľadá na Emortes dátum úmrtia.

Ak bude daný povinný v Emortes nájdený, tak program vytvorí ku každému neukončenému spisu
povinného notifikáciu o úmrtí a dátum úmrtia automaticky zapíše do kontaktu povinného.

Centrálny register zmlúv

21. 3. 2023

Centrálny register zmlúv

Vážení zákazníci, na základe vášho záujmu sme pripravili nový typ lustrácií, ktorý vám pomôže nájsť všetky dostupné informácie o kontakte v Centrálnom registri zmlúv.

Centrálny register zmlúv je webová stránka www.crz.gov.sk na ktorej sú zverejnené jednotlivé uzatvorené zmluvy povinný (podľa §5a zákona č.211/2000 Z.z.). Ide o verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv.

Nový typ lustrácií môžete mať v programe ISSE k dispozícii ako BONUS k už v minulosti zverejneného modulu FINODLH (Nový modul lustracií), ktorého súčasťou sú tieto časti

 • Finančná správa
 • Notárske centrálne registre
 • Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Alebo Centrálny register zmlúv môžete mať ako samostatný modul.

Preto, ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na logis@aura.sk.

Automatické podpisovanie vytváraných dokumentov

19. 1. 2023

Automatické podpisovanie vytváraných dokumentov

IS súdny exekútor (ISSE) umožňuje automatické podpisovanie vytváraných dokumentov prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu.

V menu Administrácia > Konfigurácia > Dokument stačí nastaviť voľbu „Podpísať PDF obsah“ na „Áno“.

Od tejto chvíle budú vytvárané dokumenty podpisované priebežne (automaticky).

I naďalej je možné využiť sekciu Elektronickej podateľne > Nepodpísané dokumenty, samozrejme, už podpísané dokumenty sa v tejto časti nezobrazia.

Podobne, ako v prípade podpisovania dokumentov cez Elektronickú podateľňu a Nepodpísané dokumenty, tak aj v prípade priebežného podpisovania je možné využívať jeden počítač na podpisovanie všetkých dokumentov. Program na podpisovanie ISSigner nemusí byť spustený priamo na Vašom počítači, stačí aby bol spustený na jednom. K podpísaniu dokumentov a jeho príloh dôjde vždy pri vytvorení dokumentu alebo jeho následnej úprave.

Podmienkou je, aby ste v menu Číselníky > Pošta > El.účty mali v účte ISSEUPVS nastavenú položku IP adresa: na IP adresu počítača, v ktorom sa ISSigner spúšťa a aby bola IP adresa na danom počítači nastavená ako statická. Teda, aby tomuto počítaču nebola prideľovaná automaticky routrom na úrade.  Nastavenie statickej IP adresy na PC vykoná váš správca IT a následne ju môžete nastaviť do účtu ISSEUPVS – zadáva sa v tvare napr. 192.168.1.10.

ISSE_2

V prípade, že daný typ dokumentu nechcete podpisovať, je možné na šablóne dokumentu nastaviť príznak „Elektronický podpis“ na „bez podpisu“.

Súčinnosti na Katastrálny úrad cez API

29. 6. 2022

Súčinnosti na Katastrálny úrad cez API

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT) cez API.

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností na Katastrálny úrad (KAT).

Výhody nového napojenia cez API:

 • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane KAT, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu.
 • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie.
 • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu ESKN a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto pri ňom dochádza k väčšej chybovosti.

Rozšírené možnosti lustrovania v ISSE-SK

6. 6. 2022

Rozšírené možnosti lustrovania v ISSE-SK

Na základe Vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto  registroch Finančná správa, Notárske centrálne registre, Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Vážení zákazníci,

aj vy sa stávate spolutvorcami programu ISSE, pomáhate nám určovať smer, ktorým rozvíjať a zdokonaľovať program a jeho funkcie.

Na základe vášho záujmu sme pripravili nový modul lustrácií (FINODLH), ktorý vám umožní lustrovať dáta v týchto TROCH registroch:

 • Finančná správa
 • Notárske centrálne registre
 • Dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení

Finančná správa

Od 01.01.2022 Finančná správa zverejňuje zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Z uvedeného vám pripravenou novou lustráciou ponúkame sťahovať zverejnené čísla účtov do ISSE. Následne môžete dať stiahnuté číslo účtu vložiť na kontakt, pričom pri účte bude poznámka o tom, že účet bol importovaný z finančnej správy.

Notárske centrálne registre

Vyhľadávanie sa realizuje na stránke www.notar.sk/notarske-centralne-registre v nasledujúcich registroch:

 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb
 • Notársky centrálny register dražieb

Vyhľadávanie v registroch vám doplní veľké množstvo informácií o povinných. Mať prehľad o záložných právach, o jednotlivých dražbách vám pomôže pri lepšej vymožiteľnosti exekúcie.

Dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení

Pri výkone funkcie Súdneho exekútora potrebujete mať čo najväčší prehľad o majetku a záväzkoch povinný. Na toto Vám pomôžu aj lustrácie na www.dlznik.zoznam.sk, kde získate obraz o dlhoch povinných na sociálnom a zdravotnom poistení. Systém vám podľa mena vyhľadá dlžníka, kde bude uvedená výška aj druh poisťovne, kde je vedený dlh na poistnom.

Preto ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na logis@aura.sk.

Modul odosielania SMS priamo z programu ISSE

16. 5. 2022

Modul odosielania SMS priamo z programu ISSE

Dovolať sa klientom je v niektorých momentoch náročný proces. Častokrát je kontakt nedostupný, obsadený alebo len jednoducho nezdvihne telefón.

Na riešenie vám ponúkame možnosť využiť našu novú službu – Modul odosielania SMS priamo z programu ISSE.  Zaslanú SMS si prečíta každý, v čase ktorý jemu vyhovuje a vy nemusíte skúšať donekonečna telefonovať.

A ako to funguje?

Odosielanie SMS prebieha cez SMS bránu Neogate (https://www.neogate.cz/).

Pri registrácií vám pomôžeme. Stačí, keď nám pošlete vaše firemné údaje, my vás zaregistrujeme, zašleme vám prihlasovacie údaje a všetko ostatné si už riešite vo svojej réžii.

V ISSE si zadefinujete prístupové údaje a vytvoríte si šablónu dokumentu s obsahom, ktorý budete chcieť poslať v SMS. V spise vytvoríte dokument, v prípade potreby upravíte a jednoducho cez Pošta – elektronická podateľňa odošlete SMS, na ktorej sa zaeviduje dátum odoslania.
(Podrobnejší popis vám bude k dispozícií)

V SMS bráne Neogate si dobíjate kredit v intervaloch a hodnote, aká vám vyhovuje.  https://www.neogate.cz/files/SMSbrana_cenik_2022.pdf

Aj napriek tomu, že je to česká SMS brána, predplatenie kreditu sa dá realizovať bez najmenších problémov. Dobitie kreditu na zasielanie SMS  sa realizuje kartou.

Preto ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na logis@aura.sk. Po vašom prejavenom záujme vám aktivujeme Modul odosielania SMS priamo z programu ISSE.
Poplatok za Modul odosielania SMS z programu ISSE je 15 EUR/mesiac bez DPH.

Riešenie pre elektronické schránky

8. 4. 2021

Riešenie pre elektronické schránky

Chcete využiť možnosť sťahovať poštu DO a Z dátovej schránky do programu ISSE na priamo? Jednoduchšie a RÝCHLEJŠIE podpisovať a odosielať zásielky z programu?

V tejto súvislosti vás chceme informovať o možnosti odosielania a prijímania správ DO a Z dátovej schránky priamo cez nás – AURA LOGIS s.r.o.

V momentálnom období máme zapojených viac ako 80 úradov, ktoré využívajú tuto službu a mnoho ďalších, ktorí čakajú na zapojenie.

Hlavné výhody nášho riešenia:

 • Z Dátovej schránky sťahujete poštu, ktorú následne program automaticky priraďuje k zásielkam a eviduje doručenky.
 • Zo stiahnutých dokumentov viete veľmi jednoducho vytvoriť spis a priradiť tam všetky dokumenty. Nemusíte poverenia sťahovať do PC a následne ručne zakladať spis.
 • Podpisovanie a odosielanie je omnoho rýchlejšie než v konkurenčných riešeniach.
 • Automatické podpisovanie už priamo pri vytvorení dokumentu.
 • So všetkými formálnymi náležitosťami vám pomôžeme. Vieme, čo všetko musíme urobiť, aby ste vedeli plynulo prejsť ku nám.
"Od nového roku sme prešli na využívanie služieb sťahovania a odosielania pošty cez AURU. Do vtedy sme používali konkurenčný produkt. Už samotný prechod bol bez problémov, AURA vybavila všetku potrebnú administratívu na využívanie ich služieb ( my sme len popodpisovali zmluvy ) 🙂 Odosielanie a podpisovanie pošty je cez AURU rýchlejšie. Do dnešného dňa sme nespozorovali, žiadny výpadok alebo chybu. Sťahovanie pošty je rýchle, okamžite ako príde pošta na slovensko.sk, „preklopí sa“ do priečinka AURA a následne sa takáto pošta bezprostredne natiahne do programu. Na celom systéme sťahovania a odosielania pošty sa mi páči to, že ak by nastal akýkoľvek problém, tak tento sa rieši len s AUROU, čo je efektívnejšie, lebo AURA rýchlo reaguje na požiadavky."
Gabriela V.
Exekútorský úrad v Skalici
"Dobrý deň,

S novou službou odosielania a sťahovania pošty cez AURU sme veľmi spokojné. Nakoľko je to oproti predchádzajúcemu poskytovateľovi tejto služby oveľa rýchlejšie, čo považujeme za hlavnú výhodu tejto služby. Teraz odosielanie bežnej pošty trvá niekoľko sekúnd, pri veľkom počte dokumentov niekoľko minút.
Ďalšou výhodou je, že k sťahovaniu dokumentov z dátovej schránky nepotrebujeme fyzicky svoj občiansky preukaz.
Samotné sťahovanie dokumentov je rýchlejšie oproti pôvodnému sťahovaniu. A zároveň to sťahuje len to, čo je potrebné, nie úplne všetko, čo sa v dátovej schránke nachádza (doručenka – kópia, výsledok predbežného overovania, a pod.). Stiahnutá pošta do systému AURA sa presunie do vytvoreného priečinku bez našej pomoci a v dátovej schránke nezostane v doručenej pošte na ďalšie spracovanie.

S prechodom na novú službu odosielania a sťahovania pošty cez AURU sme nadmieru spokojné, nakoľko nám to uľahčuje a zrýchľuje našu prácu, čo je pre nás veľmi efektívne."
Bc. Andrea M., Ing. Beáta F., Miroslava S.
Exekútorský úrad Trenčín

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP)

11. 1. 2021

Nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP)

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás a aktuálne testujeme nové napojenie programu pre vytváranie súčinností do Sociálnej poisťovne (SP).

Výhody nového napojenia cez API:

 • Rýchlejšia správa a údržba v prípade zmien na strane SP, môžeme rýchlejšie reagovať na zmeny a pripraviť aktualizáciu
 • Moderný prístup ku komunikácii pomocou XML štandardizovaného a univerzálneho formátu vhodného pre ďalšie strojové spracovanie
 • Rýchlejšie odosielanie súčinnosti a stiahnutie odpovede (pri odoslaní zrýchlenie z 25 sek. na 3 sek.)
 • Menšia náchylnosť na výpadky terajšieho portálu a jeho chybovosť – portál je vytvorený pre ručné získavanie informácií priamo užívateľom, nie pre strojové spracovanie, preto mohlo v minulosti dochádzať k väčšej chybovosti.